DE

VERHUUREXPERT

Uw verhuurspecialist aan zee en in het binnenland van België.

LOCATIES

algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden

Alle in deze site vermelde prijzen zijn richtgevend onder voorbehoud van wijzigingen.
Ze zijn niet contractueel bindend.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze aanbiedingen zijn zonder optie noch verbintenis.
Het aangeduide aantal personen mag in geen geval overschreden worden.
Dieren zijn niet toegelaten, Bij niet-naleving van dit reglement kan onmiddellijke expulsie mogelijk zijn ofwel zal een dagvergoeding van 20 Euro worden aangerekend.
Wanneer een inventaris op het goed aanwezig is, is de vakantieganger verplicht er de juistheid van na te gaan. Hij zal zijn opmerkingen schriftelijk overmaken en dit binnen de 24u na z’n aankomst.

2. RESERVATIE en BETALING

Elke reservatie wordt bevestigd door een huurreservatievewijs, u toegestuurd per post.
De reservatie is enkel van kracht zodra wij de helft van de huur ten titel van voorschot ontvangen hebben en dit ten laatste op de datum die op het contract vermeld staat.
Het saldo moet betaald worden ten laatste 14 dagen voor het in genot treden van het goed.
In GEEN geval worden sleutels overhandigd vooraleer de volledige som ontvangen is.

Indien de huurder niet op tijd het saldo betaalt of hij z’n contract opzegt, zullen wij het recht hebben om de woning verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt zal de eerste huurder het verschil in opbrengst plus een vergoeding van 25% op de herverhuring moeten betalen. Kan het goed niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo verschuldigd.

De huurder is geen schadevergoeding (noch voorschot, noch verschil in opbrengst, noch commissieloon) verschuldigd wanneer het goed niet kan betrokken worden wegens :

  • het overlijden van een lid van zijn gezin. (Officiële documenten moeten wel op aanvraag kunnen worden voorgelegd.)  Wanneer de huurder zelf overlijdt zijn de erfgenamen tot generlei betaling gehouden.
  • Ziekte, ongeval of dringende ziekenhuisopname van de huurder, zijn levensgezel of een bloed-of aanverwant tot in de tweede graad.
    De ziekte, het ongeval of de opname dient bewezen te worden door een officieel ziekenhuisattest.
  • Huurwaarborg : apart 500 euro te betalen bij eindsaldo met vermelding huurwaarborg “naam residentie + locatie”

3. UW AANKOMST

De verhuringsperiode loopt van 16h de eerste dag tot 11h de laatste dag. De data van toekomen en vertrek moeten strikt in aanmerking genomen worden. Er kan geen enkele afwijking worden toegestaan. Het in ontvangst nemen van en het afgeven van de sleutels kan enkel gebeuren bij aankomst en vertrek in het appartement.

Samen met de sleutels (2 sets) krijgt elke huurder een informatie- en invulfoformulier.  Het invulformulier bestaat uit een aankomst- en vertrekbulletin. Opmerkingen over netheid, zichtbare schade, inventaris e.a. dienen zowel bij aankomst als bij vertrek hierop vermeld te worden.

4. PROBLEMEN TIJDENS UW VERBLIJF

Uw zorgeloos verblijf in ons doel : Meld elke hinder zo spoedig mogelijk teneinde het ons in staat te stellen het euvel zo spoedig mogelijk te verhelpen.

5. VERTREK

Na het vertrek van elke huurder wordt de woning  geinspecteert.  Wij zijn bijzonder streng op de netheid van de sanitaire installaties (toilet, lavabo, bad en/of douche) en de keukentoestellen (fornuis, gootsteen, koelkast,diepvries en vaatwas).  Hierop worden geen uitzonderingen geduld.
Er wordt een verplichte vergoeding voor schoonmaak aangerekend van 60 euro per verblijf. In de prijs zijn beddengoed, badhanddoeken en keukenhanddoeken niet inbegrepen. 

Een onrein sanitair evenals een vuile koelkast, diepvries en vaatwas (ook niet geledigde) wordt NOOIT aanvaard.
De kosten voor deze extra schoonmaak worden van de huurwaarborg afgehouden !

8. TERUGBETALING WAARBORG

Ten laatste tegen het einde van de maand volgend op de einddatum van de huurperiode wordt het waarborgbedrag, of het saldo ervan op de bankrekening van huurder uitbetaald.

DE VERHUUREXPERT

Phone

+32 ….

Email

info@deverhuurexpert.be

Follow